24mm Prosit Neujahr - Chimney sweep/ Lucky symbols.    Zinc.                           

Germany Prosit Neujahr Medal 24mm - Chimney sweep / Lucky symbols. Zinc.

£8.00Price